ZNID G.P.Walczak ZNID G.P.Walczak ZNID G.P.Walczak

Oferta

Nasza oferta obejmuje zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi nieruchomościami.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej, niskie koszty usług, pełną kontrolę właścicieli nad finansami wspólnoty oraz pracami prowadzonymi w częściach wspólnych.

Ze względu na odrębną specyfikę każdej nieruchomości, koszty eksploatacji ustalane są w uzgodnieniu z właścicielami indywidualnie dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W ramach prowadzonego przez naszą firmę zarządu:

  • prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne,
  • organizujemy usuwanie awarii oraz ich skutków,
  • organizujemy i nadzorujemy kompleksowe remonty i modernizacje nieruchomości,
  • Pozyskujemy w imieniu wspólnoty kredyty bankowe na finansowanie remontów,
  • prowadzimy szczegółowe rozliczenia finansowe poszczególnych lokali oraz całej nieruchomości,
  • prowadzimy windykacje należności,
  • występujemy w imieniu wspólnot mieszkaniowych przed organami i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi,
  • prowadzimy doradztwo prawne i techniczne w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  • zawieramy w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umowy o dostawę do nieruchomości mediów takich jak np. woda, ciepło, gaz, energia elektryczna, oraz nadzorujemy prawidłowe ich wykonanie.

Prowadzimy zarząd nieruchomościami w taki sposób aby zoptymalizować koszty ich użytkowania oraz utrzymać lub poprawić ich stan techniczny.

W celu dokładnego określenia kosztów eksploatacji Państwa nieruchomości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa prowadzenie zarządu nieruchomościami odpowiada licencjonowany zarządca nieruchomości Grzegorz Walczak którego uprawnienia zawodowe potwierdzone zostały nadaniem państwowej licencji zawodowej o numerze 15583.Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja997
Pogotowie wodno-kan.994
Pogotowie Gazowe992
Pogotowie Energetyczne991
Telefon alarmowy112

© Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G.P. Walczak sp.j. 2012r.